Bộ Kỹ Năng Làm Việc Chuyên Nghiệp Cho Quản Lý Cấp Trung

  • Liên hệ

  • Đăng ký bằng cách bấm nút Liên Hệ và để lại đầy đủ thông tin. Chuyên viên John&Partners sẽ gọi lại cho bạn trong vòng 24h.

Thông tin sản phẩm

Thời lượng học: 5 ngày.

NỘI DUNG KHÓA HỌC GỒM :

Ngày 1:

    Lãnh đạo và quản lý

                Chân dung quản lý cấp trung.

                             Vị trí, vai trò, chức năng của quản lý cấp trung.

                             Năng lực quản trị của nhà quản lý cấp trung: chuyên môn, chiến lược, nguồn lực.

                             Phân biệt lãnh đạo và quản lý.

                             Các cấp độ trong lãnh đạo.

                             Các năng lực lãnh đạo quan trọng.

                             Các phong cách lãnh đạo khách nhau.

                             Những đặc điểm để thành công của một nhà lãnh đạo.

                             Cách thức xây dựng niềm tin của một nhà lãnh đạo.

Ngày 2:

   Nhóm kỹ năng làm việc chuyên nghiệp cần thiết

          Phần 1:

                Cân bằng và tối đa hóa hiệu quả công việc và con người.

                             Các phương pháp tạo động lực cho nhân viên.

                             Kỹ năng quản lý thời gian.

                             Kỹ năng hướng dẫn và huấn luyện nhân viên.

Ngày 3:

   Nhóm kỹ năng làm việc chuyên nghiệp cần thiết

          Phần 2:

                Kỹ năng giao tiếp hiệu quả.

                             Kỹ năng trình bày hiệu quả.

                             Kỹ năng quản lý sự thay đổi.

Ngày 4:

   Nhóm kỹ năng làm việc chuyên nghiệp cần thiết

          Phần 3:

                Huấn luyện về cách thức thiết lập và quản lý dự án.

                             Kỹ năng quản lý nhóm.

                             Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định.

Ngày 5:

                Mô phỏng thực hành_Trở thành nhà quản lý quản lý cấp trung.


Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : 0908 000 462 (Ms.Trang)

Bình luận

body { color: #b30000;}