Kỹ Năng Giám Sát

  • Liên hệ

  • Đăng ký bằng cách bấm nút Liên Hệ và để lại đầy đủ thông tin. Chuyên viên John&Partners sẽ gọi lại cho bạn trong vòng 24h.

Thông tin sản phẩm

Thời lượng học: 3 ngày.

NỘI DUNG KHÓA HỌC GỒM :

Phần 1: Giới thiệu vai trò người Giám sát

                   Quản lý & Giám sát.

                   Các chức năng của người Giám sát.

                   Vị trí của người Giám sát.

                   Vai trò và trách nhiệm của người Giám sát.

Phần 2: Kỹ năng giao việc

                   Phương pháp lập mục tiêu.

                   Phương pháp lập kế hoạch.

                   Sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc.

                   Phương pháp giao việc và uỷ quyền.

Phần 3: Kỹ năng làm việc nhóm

                   Những lợi ích và hạn chế khi làm việc nhóm.

                   Những giai đoạn phát triển nhóm.

                   Những yếu tố giúp nhóm làm việc hiệu quả.

                   Vai trò của người giám sát trong nhóm làm việc.

Phần 4: Kỹ năng giao tiếp

                   Các hình thức giao tiếp.

                   Kỹ năng lắng nghe.

                   Kỹ năng phản hồi.

                   Phương pháp vượt qua các trở ngại trong giao tiếp.

                   Các nguyên tắc giao tiếp trong công việc.

Phần 5: Đào tạo và phát triển nhân viên

                   Tại sao và khi nào cần đạo tạo và phát triển?

                   Lợi ích của việc đào tạo.

                   Thấu hiệu mong đợi của người học.

                   Các phương pháp đào tạo.

 Phần 6: Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

                   Các phương pháp phân tích vấn đề.

                   Các phương pháp giải quyết vấn đề.

                   Phương pháp đánh giá kết quả.

                   Phương pháp ra quyết định.

Phần 7: Kỹ năng quản lý thời gian

                   Ma trận thời gian.

                   Phương pháp Pareto.

                   Xây dựng lịch làm việc cá nhân.

                   Phương pháp uỷ quyền và giao việc.

                   Thời gian sử dụng điện thoại.

                   Thời gian dành cho hội họp.

                   Thời gian để xử lý công văn, giấy tờ.

Phần 8: Kỹ năng vượt qua sự phản kháng

                   Quy trình giải quyết sự phản kháng.

                   Phương pháp duy trì sự công bằng.

                   Sự hỗ trợ từ các thành viên trong nhóm.

                   Sự hỗ trợ từ nguồn lực bên ngoài.

Phần 9: Phương pháp tạo động lực cho nhân viên

                   Phương pháp khích lệ, hỗ trợ, phản hồi và khen thưởng kết quả.

                   Phương pháp ủy thác và phân quyền.

                   Phương pháp luân chuyển công việc.

                   Phương pháp cân bằng và thúc đẩy.


Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : 0908 000 462 (Ms.Trang)

Bình luận

body { color: #b30000;}