Kỹ Năng Điều Phối

  • Liên hệ

  • Đăng ký bằng cách bấm nút Liên Hệ và để lại đầy đủ thông tin. Chuyên viên John&Partners sẽ gọi lại cho bạn trong vòng 24h.

Thông tin sản phẩm

Thời lượng học: 4 ngày.

NỘI DUNG KHÓA HỌC GỒM :

Ngày 1:                           

                             Điều phối là gì?

                             Chức năng của người điều phối?

                             Làm rõ mục đích của việc điều phối.

                             Phương pháp tạo lịch trình.

                             Giao tiếp hiệu quả.

                             Phân loại các phong cách nghe khác nhau.

                             Phương pháp soạn thảo nội dung cho buổi điều phối.

                             Phương pháp chuẩn bị phòng điều phối.

                             Phương pháp tiếp cận và lôi cuối người nghe.

Ngày 2:

                             Phương pháp soạn thảo nội dung cho buổi điều phối.

                             Phương pháp chuẩn bị phòng điều phối.

                             Phương pháp tiếp cận và lôi cuối người nghe.

Ngày 3:

                             Những kĩ năng thuyết trình.

                             Kỹ năng quản lý thời gian.

                             Kỹ năng huấn luyện.

                             Kỹ năng ra quyết định.

                             Quản lý thảo luận nhóm.

                             Phương pháp lôi cuối người tham dự.

Ngày 4:

                             Kỹ năng Thu thập thông tin.

                             Kỹ năng đóng dự án.

                             Phương pháp Kêu gọi hành động.

                             Kỹ năng thực hiện và giám sát.

                             Kỹ năng sử dụng công nghệ.

                             Thực hành.

               

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : 0908 000 462 (Ms.Trang)

Bình luận

body { color: #b30000;}