Operational Excellence (Lean Six Sigma) dành cho lãnh đạo

  • Liên hệ

  • Đăng ký bằng cách bấm nút Liên Hệ và để lại đầy đủ thông tin. Chuyên viên John&Partners sẽ gọi lại cho bạn trong vòng 24h.

Thông tin sản phẩm

Thời lượng học: 2 ngày.

NỘI DUNG KHÓA HỌC GỒM:

Tổng quan về Operational Excellence.

Phương pháp tiếp cận và ứng dụng trong doanh nghiệp.

Phương pháp lựa chọn nhóm triển khai dự án.

Quản trị sự thay đổi.

Hiểu về điều lệ dự án.

Phương pháp đánh giá các "cổng" trong dự án.

Lập lộ trình triển khai Operational Excellence.

Hiểu về các công cụ trong Operational Excellence.


Bình luận

body { color: #b30000;}