Giám đốc cải tiến

 • Liên hệ

 • Đăng ký bằng cách bấm nút Liên Hệ và để lại đầy đủ thông tin. Chuyên viên John&Partners sẽ gọi lại cho bạn trong vòng 24h.

Thông tin sản phẩm

Thời lượng học: 3 ngày.

NỘI DUNG KHÓA HỌC GỒM:

 • Giới thiệu về Lean & Six Sigma.
 • Tổng quan về DMAIC (Xác định, Đo lường, Phân tích, Cải tiến, Kiểm soát).
 • Nguyên lý về Lean.
 • Giá trị gia tăng cho khách hàng.
 • Mô phỏng hoạt động doanh nghiệp thông qua Lean.
 • Chọn lựa thứ tự ưu tiên dự án.
 • Cách thức nhận diện và loại bỏ 8 loạn lãng phí trong doanh nghiệp.
 • Các công cụ Six Sigma  trong cách bước: Xác định, Đo lường, Phân tích.
 • Quản lý dự án.
 • Bài tập: Ứng dụng các công cụ đã học vào dự án cụ thể.
 • Phân tích dòng chảy dịch vụ.
 • Giới thiệu về cấu trúc thượng tầng doanh nghiệp (SIPOC).
 • Bài tập về cấu trúc thượng tầng doanh nghiệp (SIPOC).
 • Giới thiệu về Sơ đồ dòng chảy giá trị (VSM).
 • Bài tập về Sơ đồ dòng chảy giá trị (VSM).
 • Các công cụ Six Sigma trong các bước: Cải tiến, Đo lường.
 • Quản trị sự thay đổi.


Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : 0908 000 462 (Ms.Trang)

Bình luận

body { color: #b30000;}