no image

Nhân bản của DAVIS TRUYỀN Ký giả quốc tế, The Huffington Post (USA)

  • Liên hệ

  • Sau khi đọc quyển sách, tôi đánh giá rất cao tác giả Ngô Công Trường

Thông tin sản phẩm

"Tôi đã có nhiều dịp trải nghiệm tiếp cận rất nhiều chương trình huấn luyện hiện nay tại Việt Nam. Nhưng thành thật mà nói, hầu hết đều dừng lại ở mức mang đến kiến thức, các hoạt động lên tinh thần hoặc các chia sẻ nghe qua có vẻ hay nhưng về mặt áp dụng thực tế thì cần nhìn nhận lại. Riêng ở John&Partners, lần đầu tôi được chứng thực hệ thống huấn luyện trên nền tảng Operational Excellence rất xuất sắc trong việc giúp học viên tạo ra KẾT QUẢ trên mong đợi. Đây mới là điều chúng ta đang cần trong thời đại ngày nay."

 DAVIS TRUYỀNKý giả quốc tế, The Huffington Post (USA)

Bình luận

body { color: #b30000;}