Đào Tạo & Phát Triển Nguồn Nhân Lực

  • Liên hệ

  • Đăng ký bằng cách bấm nút Liên Hệ và để lại đầy đủ thông tin. Chuyên viên John&Partners sẽ gọi lại cho bạn trong vòng 24h.

Thông tin sản phẩm

Thời lượng học: 2 ngày.

NỘI DUNG KHÓA HỌC GỒM :

  • Hiểu về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
  • Mô hình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hiện tại.
  • Xây dựng, thực thi và đánh giá kế hoạch đào tạo.
  • Kế hoạch xây dựng và phát triển nguồn nhân lực kế thừa.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : 0908 000 462 (Ms.Trang)

Bình luận

body { color: #b30000;}