Xây Dựng Tư Duy Phản Biện

 • Liên hệ

 • Đăng ký bằng cách bấm nút Liên Hệ và để lại đầy đủ thông tin. Chuyên viên John&Partners sẽ gọi lại cho bạn trong vòng 24h.

Thông tin sản phẩm

Thời lượng học: 2 ngày.

NỘI DUNG KHÓA HỌC GỒM :

Phần 1: Khái niệm tư duy phản biện

 • Khái niệm tư duy phản biện
 • Một số đặc điểm của người có tư duy phản biện
 • Một số nguyên tắc của tư duy phản biện

Phần 2: Giải quyết vấn đề bằng tư duy phản biện

 • Phương pháp đánh giá vấn đề
 • Lập kế hoạch giải quyết vấn đề
 • Quá trình giải quyết vấn đề

Phần 3: Kỹ thuật tìm kiếm và đánh giá thông tin

 • Phương pháp tìm kiếm nguồn thông tin
 • Phương pháp đánh giá nguồn thông tin

Phần 4: Tranh luận bằng tư duy phản biện

 • Kỹ thuật thuyết phục
 • Phương pháp phân tích số liệu
 • Phương pháp kiểm soát cảm xúc


Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : 0908 000 462 (Ms.Trang)

Bình luận

body { color: #b30000;}