Chuyên gia về Lean

  • Liên hệ

  • Đăng ký bằng cách bấm nút Liên Hệ và để lại đầy đủ thông tin. Chuyên viên John&Partners sẽ gọi lại cho bạn trong vòng 24h.

Thông tin sản phẩm

Thời lượng học: 3 ngày.

NỘI DUNG KHÓA HỌC GỒM:

Phương pháp xác vấn đề của tổ chức.

Giới thiệu về Lean.

Tổng quan về những nguyên tắc, công cụ trong Lean.

Phương pháp chọn dự án.

Phương pháp quản lý dự án.

Tổng quan về phương pháp quản lý chuỗi giá trị trong doanh nghiệp.

Giới thiệu về phương pháp phân tích chuỗi giá trị.

Phương pháp thiết kế quy trình làm việc và chuẩn hóa nơi làm việc.

Quản lý sự thay đổi.

Lập lộ trình triển khai Lean trong doanh nghiệp.


Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : 0908 000 462 (Ms.Trang)

Bình luận

body { color: #b30000;}