Chuyên Gia Lean

 • Liên hệ

 • Đăng ký bằng cách bấm nút Liên Hệ và để lại đầy đủ thông tin. Chuyên viên John&Partners sẽ gọi lại cho bạn trong vòng 24h.

Thông tin sản phẩm

Thời lượng học: 3 ngày.

NỘI DUNG KHÓA HỌC GỒM :

 • Phương pháp xác vấn đề của tổ chức.
 • Giới thiệu về Lean & 6 Sigma.
 • Tổng quan về những nguyên tắc, công cụ trong Lean.
 • Những phương pháp 6 Sigma không sử dụng thống kê.
 • Phương pháp chọn dự án.
 • Phương pháp quản lý dự án.
 • Tổng quan về phương pháp quản lý chuỗi giá trị trong tổ chức.
 • Giới thiệu về phương pháp phân tích chuỗi giá trị.
 • Phương pháp thiết kế quy trình làm việc và chuẩn hóa nơi làm việc.
 • Quản lý sự thay đổi.


Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : 0908 000 462 (Ms.Trang)

Bình luận

body { color: #b30000;}