Phương Pháp Xây Dựng (KPIs)

 • Liên hệ

 • Đăng ký bằng cách bấm nút Liên Hệ và để lại đầy đủ thông tin. Chuyên viên John&Partners sẽ gọi lại cho bạn trong vòng 24h.

Thông tin sản phẩm

Thời lượng học: 2 ngày.

NỘI DUNG KHÓA HỌC GỒM :

 • Hiểu đúng về KPI.
 • Mục đích xây dựng và áp dụng KPI.
 • Nguyên tắc xây dựng KPI.
 • Lợi ích xây dựng KPI.
 • Cơ sở xây dựng KPI.
 • Các bước xây dựng KPI.
 • Áp dụng xây dựng KPI cho nhân viên trực thuộc.
 • Phương thức đánh giá việc thực hiện KPI.
 • Các bước đánh giá.
 • KPI và hiệu quả làm việc.


Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : 0908 000 462 (Ms.Trang)

Bình luận

body { color: #b30000;}