Chất Lượng - An Toàn - Sức Khỏe - Môi Trường

  • Liên hệ

  • Đăng ký bằng cách bấm nút Liên Hệ và để lại đầy đủ thông tin. Chuyên viên John&Partners sẽ gọi lại cho bạn trong vòng 24h.

Thông tin sản phẩm

Thời lượng học: 5 ngày.

NỘI DUNG KHÓA HỌC GỒM :

Ngày 1:

          Tổng quan về HSE.

          Yêu cầu về kiến thức và kỹ năng.

          Luật - Nghị định - Thông tư có liên quan.

          HSE tại doanh nghiệp.

          Sơ đồ tổ chức.

          Phân công trách nhiệm - quyền hạn.

Ngày 2:

          Nhiệm vụ HSE tại doanh nghiệp.

          Thiết lập Ban HSE hoặc Ban QHSE.

          Chế độ báo cáo.

Ngày 3:

          Hệ thống OHSAS 18001: 2007 & ISO 14001: 2015.

          Hệ thống OHSAS 18001 : 2007 & ISO 14001:2015.

          Các biện pháp tổ chức an toàn lao động.

          Đánh giá rủi ro & biện pháp khắc phục - Phòng ngừa.

Ngày 4:

          Thiết lập - vận hành - đánh giá và cải tiến các quy trình kiểm soát an toàn.

          Bài tập tình huống.

          Kỹ thuật an toàn chung.

          Kỹ thuật PCCC.

Ngày 5:

          Kỹ thuật an toàn điện.

          Kỹ thuật an toàn hóa chất.

          Kỹ thuật an toàn thiết bị nâng.

          Kỹ thuật an toàn bình khí nén.


Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : 0908 000 462 (Ms.Trang)

Bình luận

body { color: #b30000;}