Bảo Trì Năng Suất Toàn Diện (TPM)

 • Liên hệ

 • Đăng ký bằng cách bấm nút Liên Hệ và để lại đầy đủ thông tin. Chuyên viên John&Partners sẽ gọi lại cho bạn trong vòng 24h.

Thông tin sản phẩm

Thời lượng học: 4 ngày.

NỘI DUNG KHÓA HỌC GỒM :

NGÀY 1

 • Giới thiệu khoá học
 • Tại sao TPM hay Bảo trì lại đóng vai trò quan trọng trong doanh nghiệp
 • Lịch sử của TPM
 • Lean và 8 lãng phí
 • Giới thiệu 5S và Quản lý trực quan
 • Đối sản phẩm nhanh (SMED)
 • Hiểu 6 tổn thất lớn và làm thế nào để xác định nguyên nhân gốc rễ
 • Tổn thất và suy giảm chức năng
 • Cải thiện thời gian thiết lập và chuyển đổi
 • Tổn thất khởi động máy
 • Thấu hiểu những sự cố dừng máy nhỏ
 • Thấu hiểu tổn thất tốc độ thiết kế của máy
 • Tổn thất chất lượng và hàng tái sản xuất
 • Khái niệm cơ bản và mục đích của TPM
 • Làm thế nào để đo lường kết quả hiện tại – OEE

NGÀY 2

 • Mô phỏng hoạt động bảo trì trong nhà máy – Bảo trì xe hơi
 • Bài học rút ra từ hoạt động mô phỏng 

NGÀY 3

 • Lập kế hoạch bảo trì – Lý thuyết và công cụ (Gantt, Perth, MS. Excel, MS. Project)
 • Theo dõi và kiểm soát công việc
 • Kỹ năng lập kế hoạch
 • Vai trò và trách nhiệm / thay đổi văn hoá
 • Quản trị sự thay đổi
 • Khích lệ và xây dựng đội ngũ

NGÀY 4

 • Làm thế nào để thu thập dữ liệu chính xác
 • Hiển thị, phân tích và thấu hiểu các dữ liệu năng lực quá trình – dự báo lỗi/sự cố
 • Bảo trì tự động (AM)
 • Phần mềm bảo trì và thực hành tốt
 • Các lỗi thông dụng gặp phải và làm thế nào để vượt qua

Tổng kết

Lưu ý: Có bài tập thu hoạch để đo lường hiệu quả học tập trong 3-6 tháng tới 


Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : 0908 000 462 (Ms.Trang)

Bình luận

body { color: #b30000;}