SMEtalks là chuỗi sự kiện hàng tháng được tổ chức độc quyền bởi John&Partners cùng các đối tác chiến lược, là sự kiện chia sẻ ý tưởng sáng tạo, lan tỏa các phương pháp cải tiến bộ máy hoạt động của doanh nghiệp dựa trên nền tảng quản lý số một thế giới hiện nay Operational Excellence.

 

Các chủ đề của SMEtalks tiếp cận đến mọi quy trình thuộc về doanh nghiệp nhằm giúp các doanh nghiệp thành công hơn và đạt được mục tiêu lợi nhuận. Cụ thể các chủ đề của SMEtalks xoay quanh các giải pháp về tối ưu hệ thống, bán hàng, xây dựng thương hiệu, chiến lược phát triển, phát huy nguồn lực, quản lý nhân sự, giảm lãng phí, cải tiến chất lượng dịch vụ, nâng tầm tư duy lãnh đạo, …

 

Các buổi SMEtalks đã, đang và sẽ diễn ra đều để lại giá trị thiết thực theo góc độ nhìn nhận của khán giả, đó là giúp cho doanh nghiệp mình cải thiện được rất nhiều về cách thức vận hành, gỡ bỏ được gánh nặng cho các chủ doanh nghiệp về nhiều khía cạnh trong điều hành công ty lẫn cuộc sống.

 

Với 12 chủ đề tương ứng với 12 tháng trong một năm, John&Partners lập ra dự án này để khuyến khích các chủ doanh nghiệp tham gia đầy đủ, không bỏ sót bất kỳ buổi nào để có thể nắm bắt được tường tận gốc rễ của các giải pháp tối ưu hệ thống vận hành doanh nghiệp.

 

12 CHỦ ĐỀ DỰ KIẾN CỦA SMETALKS

 • Xây dựng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp SME thời hội nhập
 • Tối ưu hóa nguồn nhân lực trong doanh nghiệp SME
 • Bí quyết để xây dựng lộ trình tài chính cho doanh nghiệp SME
 • Bí quyết giảm lãng phí để gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp SME
 • Bí quyết xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp SME
 • Bí quyết để vượt qua khủng hoảng cho doanh nghiệp MSE
 • Bí quyết giữ chân nhân tài trong doanh nghiệp SME
 • Thay đổi khiến doanh nghiệp SME không bị chìm giữa biển lớn
 • Tôi lớn và tôi muốn bạn cùng lớn - dành cho doanh nghiệp SME
 • Tăng doanh thu vượt bậc theo một cách khác cho doanh nghiệp SME
 • Quản trị sự thay đổi cho doanh nghiệp SME
 • Xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp SME với Hoshin Kanri

 


Mọi thắc mắc (nếu có) Anh/Chị vui lòng liên hệ với BTC qua email: chinguyen@john-partners.com hoặc Hotline: 0903661512 (Ms. Chi). Hãy liên tục theo dõi lịch sự kiện trên website chúng tôi để cập nhật.

body { color: #b30000;}