10 08, 2018

Ngành xây dựng tại Việt Nam

By |2018-12-06T10:30:40+07:00Tháng Tám 10th, 2018|Chức năng bình luận bị tắt ở Ngành xây dựng tại Việt Nam

Thị trường xây dựng phát triển từ năm 2016. Theo Tổng cục Thống kê, giá trị sản xuất ngành xây dựng 2016 ước đạt gần 1,1 triệu tỷ đồng...

10 08, 2018

Ngành chăn nuôi tại Việt Nam

By |2018-12-05T19:18:25+07:00Tháng Tám 10th, 2018|Chức năng bình luận bị tắt ở Ngành chăn nuôi tại Việt Nam

Theo các nghiên cứu của Dự án Nourishing the Planet của Viện Nghiên cứu Worldwatch, sản xuất và tiêu thụ thịt toàn cầu tăng nhanh trong những thập kỷ [...]

10 08, 2018

Ngành bia tại Việt Nam

By |2018-12-05T19:21:57+07:00Tháng Tám 10th, 2018|Chức năng bình luận bị tắt ở Ngành bia tại Việt Nam

Sản xuất bia được người Pháp đưa vào nước ta cuối thế kỷ 19, chính là Nhà máy Bia Hà Nội và Nhà máy Bia Sài Gòn. Từ những [...]

10 08, 2018

Ngành dệt may tại Việt Nam

By |2018-12-06T10:07:56+07:00Tháng Tám 10th, 2018|Chức năng bình luận bị tắt ở Ngành dệt may tại Việt Nam

Dệt may là một trong những ngành xuất khẩu mũi nhọn, đóng góp khoảng 16% trong tỷ trọng xuất khẩu của cả nước, trở thành một ngành xuất khẩu [...]