Xây Dựng Chiến Lược Với Hoshin Kanri

  • Liên hệ

  • Đăng ký bằng cách bấm nút Liên Hệ và để lại đầy đủ thông tin. Chuyên viên John&Partners sẽ gọi lại cho bạn trong vòng 24h.

Thông tin sản phẩm

Thời lượng học: 2 ngày.

NỘI DUNG KHÓA HỌC GỒM :

  • Định nghĩa về Hoshin - Kanri.
  • Tầm quan trọng về Hoshin - Kanri.
  • Quy trình xây dựng Hoshin - Kanri.
  • Các lưu ý khi xây dựng Hoshin - Kanri.
  • Các kỹ năng cần thiết khi xây dựng Hoshin - Kanri.


Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : 0908 000 462 (Ms.Trang)

Bình luận

body { color: #b30000;}