Operational Excellence (Lean Six sigma) Đai Trắng

 • Liên hệ

 • Operational Excellence (Lean Six Sigma) Đai Trắng Việt Nam

Thông tin sản phẩm

Thời lượng học: 2 ngày.

NỘI DUNG KHÓA HỌC GỒM:

 • Tổng quan về Lean Six Sigma
 • Vai trò của các đai trong tổ chức (Đai Trắng, Đai Vàng, Đai Xanh, Đai Đen, Master Đai Đen)
 • Phân tích SIPOC
 • Xác định những công việc tạo giá trị gia tăng
 • Xác định những công việc không tạo giá trị gia tăng
 • Nhận diện và giảm những lãng phí trong doanh nghiệp
 • Tổng quan của Kaizen
 • Sự khác biệt giữa "cải tiến" và "đổi mới"
 • Các bước thực hiện Kaizen
 • Các quy tắc trong Kaizen


Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : 0908 000 462 (Ms.Trang)

Bình luận

body { color: #b30000;}