no image

Chương trình MME dành cho quản lý cấp trung

  • Liên hệ

  • Đăng ký bằng cách bấm nút Liên Hệ và để lại đầy đủ thông tin. Chuyên viên John&Partners sẽ gọi lại cho bạn trong vòng 24h. Liên Hệ THÔNG TIN SẢN PHẨM.

Thông tin sản phẩm

Chương trình đào tạo kỹ năng quản lý và lãnh đạo thiết thực, thực tế với các thực hành trong suốt quá trìn học thông qua: dự án, bài tập, thảo luận,...

Thời lượng học: 06 tháng.

  • TỔNG QUAN

Tên chương trình: MIDDLE MANAGEMENT EXCELLENCE (HOLE)

Dành cho: Quản lý cấp trung

Số lượng người tham gia: tối đa 25

Ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh


  • PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN

Đào tạo 04 giờ - Coaching theo nhóm trong 12 giờ mỗi tháng 


  • KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Tăng cường tư duy và suy nghĩ

Nâng cao kỹ năng quản lý quan trọng

Tăng tính hiệu quả và hiệu lực trong doanh nghiệp của bạn

Sự cải thiện có thể đo lường và đáng kể

Đào tạo kèm cặp - thực hành và theo dõi chặt chẽ

Xây dựng tinh thần "học hỏi liên tục"

Tiếp cận với các chuyên gia địa phương hài hòa với sự hiểu biết sâu sắc địa phương trong bối cảnh kinh doanh toàn cầu


  • CHỦ ĐỀ

Được lựa chọn trong 20 chủ đề để phù hợp với từng doanh nghiệp


Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : 0908 000 462 (Ms.Trang)

Bình luận

body { color: #b30000;}