no image

Chương trình HOLE dành cho quản lý cấp cao

  • Liên hệ

  • Đăng ký bằng cách bấm nút Liên Hệ và để lại đầy đủ thông tin. Chuyên viên John&Partners sẽ gọi lại cho bạn trong vòng 24h. Liên Hệ THÔNG TIN SẢN PHẨM.

Thông tin sản phẩm


Thời lượng học: 12 tháng.

  • TỔNG QUAN

Tên chương trình: High Operations Leadership Executives (HOLE)

Dành cho: Quản lý cấp cao

Số lượng người tham gia: tối đa 15

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Tăng cường tư duy và suy nghĩ

Nâng cao kỹ năng lãnh đạo quan trọng

Tăng tính hiệu quả và hiệu lực trong doanh nghiệp của bạn

Sự cải thiện có thể đo lường và đáng kể

Đào tạo kèm cặp - thực hành và theo dõi chặt chẽ

Xây dựng tinh thần "học hỏi liên tục"

Tiếp cận với các chuyên gia quốc tế và địa phương hài hòa với sự hiểu biết sâu sắc địa phương trong bối cảnh kinh doanh toàn cầu

  • CHỦ ĐỀ

Được lựa chọn trong 32 chủ đề để phù hợp với từng doanh nghiệp


Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : 0908 000 462 (Ms.Trang)

Bình luận

body { color: #b30000;}