SMARTER

Hôm nay là ngày đầu tiên quay trở lại công việc của năm 2017, John&Partners chúc Anh/Chị có một năm đạt được những mục tiêu đề ra với SMARTER.

Specific (Cụ thể)
Measurable (Đo lường được)
Achievable (Có tinh khả thi)
Relevant (Liên quan)
Time-Bound (Có thời hạn)
Evaluate (Đánh giá)
Re-Adjust (Điều chỉnh)

Mong rằng các Anh/Chị sẽ đặt mục tiêu năm 2017 "Cao đủ với - Vừa đủ tới" nhé!

Hình ảnh: Internet

Tiếp đón khách hàng

Chuyên viên John&Partners

yahoo skype

Điện thoại:(08) 39901011

Thời gian làm việc

Thứ hai - Thứ sáu: 8h30 - 17h30
body { color: #b30000;}