SMARTUP

Với các bạn đang mong muốn khởi nghiệp và đang khởi nghiệp thì vấn đề của các bạn đều là làm sao để nhận diện được các vấn đề đang và sẽ gặp phải trong quá trình khởi nghiệp của mình và vượt qua giai đoạn đầu tiên.

Mô hình SMARTUP sẽ giúp bạn hiểu rõ và tỉnh táo lường trước được những khó khăn sẽ gặp phải.

S_Solution: Giải pháp
M_Marketing: Tiếp thị
A_Area: Vùng hoạt động
R_Resourse: Nguồn lực
T_Transportation: Dịch vụ vận chuyển
U_Unique: Sự khác biệt
P_Profit, Price, Process: Lợi nhuận, Giá, Quy trình.

Lợi thế của mô hình SMARTUP là bạn hoàn toàn có thể áp dụng cho tất cả các lĩnh vực.

"Đường dài mới biết ngựa hay" nên hãy bình tĩnh trước "trào lưu" khởi nghiệp hiện nay!

John&Partners

Tiếp đón khách hàng

Chuyên viên John&Partners

yahoo skype

Điện thoại:(08) 39901011

Thời gian làm việc

Thứ hai - Thứ sáu: 8h30 - 17h30
body { color: #b30000;}