Quản Lý Chuỗi Giá Trị

SIPOC

Doanh nghiệp cần phải phân tích chuỗi giá trị của mình dựa trên mô hình SIPOC để xác định những hoạt động TẠO giá trị gia tăng, những hoạt động KHÔNG tạo giá trị gia tăng cho khách hàng.

S_Suppliers: Các nhà cung cấp

I_Inputs: Các đầu vào

P_Processes: Các quy trình

O_Outputs: Các đầu ra

C_Customers: Các khách hàng

Bất kỳ những gì không tạo nên giá trị gia tăng cho khách hàng đều được xem xét như là một  LÃNG PHÍ - MUDA.Bài viết mới

Tiếp đón khách hàng

Chuyên viên John&Partners

yahoo skype

Điện thoại:(08) 39901011

Thời gian làm việc

Thứ hai - Thứ sáu: 8h30 - 17h30
body { color: #b30000;}