Lean

1. VSM (Value Stream Mapping): Một trong những phương pháp trong Lean nhằm phân tích hiện trạng hiện tại và thiết kế một trạng thái trong tương lai cho các quy trình từ đầu đến cuối của sản phẩm/dịch vụ thông qua nhu cầu khách hàng.

2. Giám sát dòng chảy giá trị: Phân tích cấu trúc hạ tầng của doanh nghiệp nhằm xác định những công việc không cần thiết và dư thừa để loại bỏ.

3. Tư Duy Tinh Gọn: Xây dựng tư duy tối đa hóa giá trị của khách hàng trong khi giảm thiểu những lãng phí với ít nguồn lực hơn. Hay nói một cách khác: Xây dựng tư duy làm đúng ngay từ đầu.

4. Công cụ nhận diện mối nguy kìm hãm lợi nhuận: Xác định và loại bỏ các loại lãng phí đang kìm hãm lợi nhuận trong doanh nghiệp.

5. 6 Sigma: Một phương pháp dựa trên số liệu và tính toán các độ lệch chuẩn để giải quyết và loại trừ các khuyết tật nhằm để ổn định chất lượng.

6. VOC (Voice of Customer): Công cụ giúp hiểu được mong muốn và nhu cầu của khách hàng. Nó bao gồm cả các bước nghiên cứu định tính và định lượng. Từ lúc bắt đầu của bất kỳ sản phẩm mới, quá trình, hoặc chủ động thiết kế dịch vụ để hiểu rõ hơn những mong muốn và nhu cầu của khách hàng.

7. SIPOC: Công cụ xác định chuỗi giá trị của doanh nghiệp. Qua đó biết được những bộ phận/công đoạn nào tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng để phát huy và cải tiến. Giảm nguồn lực cho những bộ phận/công đoạn không tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng và cũng không quan trọng. Ứng dụng trong phân tích cấu trúc thượng tầng của doanh nghiệp.

8. 5S: Công cụ nhằm giúp sắp xếp một không gian làm việc hiệu quả và chất lượng bằng cách xác định, lưu trữ, duy trì trật tự các dụng cụ, vật dụng, công cụ, giấy tờ,….Nó còn là một công cụ thay đổi nhận thức và là nền tảng ban đầu để xây dựng các chương trình cải tiến.

9. Quản lý trực quan: Công cụ áp dụng nhằm hướng đến thông tin được truyền đạt bằng cách sử dụng tín hiệu, màu sắc, hình ảnh thay vì văn bản hoặc các hướng dẫn khác. Khi đó thông tin được truyền đạt nhanh chóng, hiệu quả và rõ ràng.

10. Kaizen: Công cụ trong Lean nhằm cải tiến liên tục về chất lượng, công nghệ, quy trình, năng suất, an toàn, và văn hóa nơi làm việc. Kaizen tập trung vào việc áp dụng những thay đổi nhỏ, hàng ngày nhưng mang lại những kết quả lớn theo thời gian.

11. Lưu đồ: Sơ đồ nhằm thể hiện các bước trong một công việc, quy trình. Nó cung cấp một ngôn ngữ chung khi nhiều người cùng làm việc trong một công việc, quy trình.

12. 5 whys: Công cụ phổ biến được sử dụng trong việc giải quyết vấn đề đơn giản thông qua việc đặt khoảng 5 lần câu hỏi tại sao.

13. Biểu đồ xương cá: Công cụ phổ biến được sử dụng trong việc giải quyết vấn đề phức tạp và xác định các nguyên nhân gốc rễ thông qua các yếu tố 5M1E (Man: Con người; Materia: Nguyên vật liệu hoặc các yếu tố đầu vào, Method: Phương pháp; Measure: Đo lường; Machine: Máy móc, thiết bị; Environment: Môi trường). Được linh hoạt sử dụng trong tất cả các lĩnh vực: sản xuất, dịch vụ, thương mại, phân phối,…

14. Biểu đồ PARETO: Phương pháp ứng dụng nguyên lý 80/20 trong việc lập thứ tự ưu tiên và lựa chọn những công việc trọng yếu để giải quyết.

15. Biểu đồ phân tán: Phương pháp tìm ra được mối quan hệ giữa hai yếu tố nhằm giải quyết các vấn đề trong doanh nghiệp.

16. JIT – Just In Time: Công cụ nhằm giúp doanh nghiệp quản lý hàng tồn kho tối ưu và tăng mức độ đáp ứng cho nhu cầu của khách hàng. Ngoài ra, nó là phương pháp sản xuất theo yêu cầu của khách hàng nhằm loại bỏ những lãng phí trong doanh nghiệp.

17. KANBAN: Công cụ ứng dụng trong quản lý kho hoặc sắp xếp công việc tối ưu. Giúp tăng vòng quay hàng tồn kho trong doanh nghiệp và giảm chi phí không cần thiết.

18. POKA- YOKE: Công cụ ngăn ngừa lỗi nhằm loại bỏ những lỗi phát sinh gây ra do con người.

19. 101 – QUẢN LÝ DỰ ÁN: Cung cấp những công cụ, phương pháp và bài học kinh nghiệm nhằm giúp quản lý các yếu tố trong một dự án tối ưu: Chi phí, chất lượng, tiến độ, nguồn lực, rủi ro,…

20. CTQ (Critical to Quality): Là phương pháp nhằm giúp doanh nghiệp biết được các đặc tính kỹ thuật hoặc ngôn ngữ của doanh nghiệp sau khi chuyển hoá từ ngôn ngữ của khách hàng (VOC). Qua đó nhằm giúp tối ưu sản phẩm/dịch vụ cho doanh nghiệp.

Bài viết mới

Tiếp đón khách hàng

Chuyên viên John&Partners

yahoo skype

Điện thoại:(08) 39901011

Thời gian làm việc

Thứ hai - Thứ sáu: 8h30 - 17h30
body { color: #b30000;}