Các Công Cụ Giúp Vận Hành Hệ Thống Tối Ưu

Khoá học kết hợp giữa John&Partners và VCCI-HCM.
Nội dung khoá học về:

- Giới thiệu mô hình doanh nghiệp tối ưu theo Operational Excellence.

- Tư duy doanh nghiệp tinh gọn theo Lean.

- Nhận dạng và phương thức loại bỏ 8 lãng phí trong doanh nghiệp.

- Chuẩn hoá doanh nghiệp và giải phóng lãnh đạo.

- Các ứng dụng hiệu quả của Operational Excellence trong doanh nghiệp tối ưu.

Bài viết mới

Tiếp đón khách hàng

Chuyên viên John&Partners

yahoo skype

Điện thoại:(08) 39901011

Thời gian làm việc

Thứ hai - Thứ sáu: 8h30 - 17h30
body { color: #b30000;}