6 Sigma

Tác dụng của 6 Sigma:

 • Xác định và đánh giá mức độ dao động trong các quy trình Sản xuất/Dịch vụ.
 • Giảm chi phí Sản xuất/Dịch vụ và chi phí quản lý.
 • Gia tăng sự hài lòng của khách hàng.
 • Mở rộng quy mô Sản xuất/Dịch vụ và kinh doanh.
 • Thay đổi văn hoá tổ chức.
 • Chủ động phòng ngừa khả năng xuất hiện sai lỗi.

Công cụ DMAIC trong 6 Sigma:

 • Define – Xác định
 • Measure – Đo lường
 • Analyse – Phân tích
 • Improve – Cải tiến
 • Control - Kiểm soát


Bài viết mới

Tiếp đón khách hàng

Chuyên viên John&Partners

yahoo skype

Điện thoại:(08) 39901011

Thời gian làm việc

Thứ hai - Thứ sáu: 8h30 - 17h30
body { color: #b30000;}